Zdravlje&Fitness Naš odabir

Žene sa ovim zanimanjima imaju veći rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti

Prema preliminarnim rezultatima istraživanja koji su predstavljeni na konferenciji “American Heart Association’s Scientific Sessions 2019“ u Filadelfiji, socijalne radnice, medicinske sestre i druge zdravstvene radnice, kao i blagajnice imale su lošije zdravlje od žena zaposlenih na drugim radnim mjestima.

Istraživanje je obuhvatalo 65.000 žena u postmenopauzi, prosječne starosti 63 godine, ali i 20 najčešćih zanimanja.

Prema dobijenim podacima izraženim u procentima, u najvećem riziku za razvoj kardiovaskularnih bolesti bile su socijalne radnice. One su imale 36 odsto veće šanse da će se suočiti sa srčanim problemima.

Zatim slijede blagajnice zaposlene u maloprodaji koje su imale povećan rizik da obole od srčanih bolesti i to za 33 odsto.

Kod medicinskih sestara taj rizik je za 14 odsto veći u odnosu na druga zanimanja.

Žene zaposlene u drugim granama zdravstva imale su 16 odsto veće šanse za razvoj problema sa srcem.

Nasuprot tome, najmanji rizik od kardiovaskularnih bolesti imale su žene koje rade kao agenti prodaje, kod kojih je ovaj procenat iznosio 21 odsto, i one koje rade kao sekretarice, čiji je procenat iznosio 11 odsto.

Nekoliko profesija koje su imale visok rizik za razvoj kardiovaskularnih problema bile su profesije pružalaca zdravstvene zaštite, poput medicinskih sestara. Ovo je bilo iznenađujuće jer upravo te žene imaju više znanja o faktorima rizika za razvoj srčanih bolesti od onih kojima posao nije vezan za zdravstvo“, izjavio je autor studije Bede Nriagu, istraživač u oblasti epidemiologije i biostatistike na “Dornsife School of Public Health“ na Univerzitetu Dreksel u Filadelfiji.

Važno je sagledati širu sliku, znanje stečeno iz oblasti medicine nije garancija za dobro zdravlje zaposlenih u zdravstvu.

Kliničari bi trebali da znaju kojim se zanimanjima bave njihovi pacijenti, jer im to može pomoći u proceni rizika za razvoj kardiovaskularnih problema“, smatra Nriagu.