Naš odabir Porodica

Koje su prve bebine riječi?

Svi to već znamo – “mama” i “tata” su prve riječi koje će izgovoriti vaša beba. Zašto? Objašnjenje da su roditelji prva bića s kojima beba dolazi u dodir nije sasvim dovoljno. Nije slučajnost što se u brojnim jezicima baš u riječima mama i tata ponavljaju i samoglasnici, i suglasnici.

“Mama” i “tata” (papa ili baba) su jednostavne i zvučne riječi koje u mnogim jezicima označavaju oca i majku, što ukazuje da je sposobnost bebe da prepozna ovu vrstu tonova i zvukova “usađena” u ljudski mozak.

To je u skladu sa nalazima istraživača u vezi sa novorođenčadima i potvrđuje njihovo uvjerenje da se ljudska bića rađaju sa sposobnostima koje im omogućavaju sistematsko i efikasno učenje maternjeg jezika.